Trabaja con nosotros

Fisioteràpia i rehabilitació

El servei de fisioteràpia té com a objectiu restablir, rehabilitar, mantenir i millorar la condició física dels residents, per tal que puguin gaudir de la màxima autonomia i qualitat de vida.

A la Residència Nazaret treballem amb la fisioteràpia individual i grupalment. Les sessions individuals ens permeten treballar en profunditat les necessitats especifiques dels residents que requereixin una atenció especial. En les intervencions grupals tenim tres grups de treball per evitar la síndrome d'immobilització, entrenar l'equilibri i la marxa i fer gimnàstica de manteniment.

Actuacions relacionades

  • Valoració inicial personalitzada i conjunta amb l'equip mèdic.
  • Establiment de pla terapèutic personalitzat.
  • Seguiment i valoracions periòdiques per controlar l'evolució.
  • Manteniment i millora de la condició física.
  • Treball de força, agilitat i de la marxa.
  • Rehabilitació física.
  • Recuperació de traumatismes i lesions.
  • Informació sobre higiene postural i exercicis que es poden fer en el dia a dia.