Qualitat

Els resultats de l'enquesta de satisfacció feta als residents i als seus familiars avalen la qualitat i dedicació amb què tenim cura dels nostres grans.

  Residents i familiars
Confort 8,8
Comunicació i participació 9,5
Atenció psicosocial 8,4
Tracte, intimitat i autonomia 9,7
Percepció de la qualitat tècnica 9,5
Organització i continuïtat 9,4
Satisfacció general 9,2
Satisfacció global (sobre 10 punts) 7,9

El consell de la gent gran

Consejo de mayores
Tu ets la nostra millor garantia

Els suggeriments i comentaris de la gent gran i les seves famílies són el motor que ens ajuden a millorar. Per això, els residents es reuneixen cada mes en una assemblea per recollir desitjos, opinions i suggeriments.