Trabaja con nosotros

Infermeria

El servei d'infermeria treballa en perfecta coordinació amb l'àrea mèdica i ofereix una atenció permanent i inmeditada als residents.

Els seus objectius principals són la prevenció, la cura de la salut i la conservació de l'autonomia de les persones grans que venen al centre, complint amb el Pla Terapèutic Personalitzat de cada resident.

Actuacions relacionades

 • Control de símptomes.
 • Administració de tractaments seguint la pauta mèdica.
 • Rehabilitació mitjançant la realització d'Activitats de la Vida Diària (ADV).
 • Prevenció i cura de la integritat cutània: mucoses i pell.
 • Seguiment i cura de persones amb hipertensió arterial, diabetis mellitus, dislipèmies, incontinència...
 • Cura de persones amb manca i/o pèrdua d'autonomia.
 • Cura de persones en procés de subaguts i post-aguts.
 • Cura de persones que pateixen un trastorn mental crònic, transitori o amb risc.
 • Cura de persones en situació crítica.
 • Cures i atenció al final de la vida. Cures pal·liatives.
 • Atenció al procés de dol.
 • Gestió i desenvolupament eficient d'atenció d'urgència.