Atenció mèdica

A la Residència Nazaret garantim l'assistència mèdica i sanitària continuada per a tots els residents. El nostre principal objectiu és cuidar i promocionar la seva salut per aconseguir la millor qualitat de vida.

El nostre doctor, en coordinació amb el servei d'infermeria, s'encarrega de la valoració i seguiment integrals de les patologies tant cròniques com agudes dels nostres residents.

Actuacions relacionades

  • Valoració inicial.
  • Seguiment periòdic amb història clínica informatitzada.
  • Revisió i ajustament de tractaments farmacològics.
  • Atenció permanent i continuada mitjançant l'equip d'infermeria.
  • Activitats de medicina preventiva. En coordinació amb el Centre de Salut Pública, gestionem l'administració de les vacunes necessàries (grip, pneumococ, etc.)
  • Servei d’informació als familiars.
  • Actuar en cas de patologia aguda. Estabilització clínica, valoració i tractament.

Treballem en coordinació amb el Servei Català de la Salut i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva a més de la prescripció, sol·licitud de proves i interconsultes amb especialistes en el sistema sanitari públic.