Trabaja con nosotros

Atenció geriàtrica especialitzada

La unitat d'atenció geriàtrica està especialitzada en la cura de persones grans dependents que necessiten ajuda per realitzar alguna o totes les activitats de la vida diària. Aquestes persones, per la situació en què es troben, requereixen una sensibilitat i respecte especials en cadascuna de les intervencions que es realitza amb elles.

A més, aquestes persones sovint pateixen pluripatologies, pel que tenir-ne cura requereix un alt grau de coordinació i comunicació entre els professionals, per garantir una atenció integral que tingui en compte tots els aspectes que poden influir en la seva vida.

Actuacions relacionades

  • Valoració inicial global.
  • Pla terapèutic personalitzat.
  • Seguiment mèdic periòdic.
  • Seguiment diari de l'equip d'infermeria.
  • Cura i neteja personal diaris.
  • Si és possible per a la persona, ajuda per a la realització d'activitats de la vida diària, per tal de mantenir i promoure la seva autonomia.
  • Manteniment i estimulació de la capacitat cognitiva.
  • Activitats específiques per a la integració en la vida social del centre.
  • Atenció a situacions d'urgència.
  • Assessorament a la família sobre cures, ajudes tècniques i gestions administratives.
Comptem, a més, amb una unitat especialitzada en Alzheimer.