Trabaja con nosotros

Activitats

  •  Taller de reminiscència
  • Deixar la llar
  • 12 senyals per detectar la sobrecàrrega del cuidador
  • Beneficis de les sortides amb els residents