Trabaja con nosotros

Recordes quan… Un nou taller per a treballar la teràpia de reminiscència

20/06/2019
 Taller de reminiscència

L’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar i la Residència Nazaret han engegat un programa en què, visionant fotografies antigues de la població, els residents que han viscut tota o gran part de la seva vida al poble poden recordar persones, familiars,  llocs, celebracions o festes de quan eren nens o joves.  

La iniciativa, sorgida d'un dels membres dels “Amics de l’Arxiu Municipal”, va tenir una gran acollida entre els professionals del Centre quan es va plantejar i més encara en veure els efectes de la primera trobada en les persones que hi van assistir. Es va poder observar un canvi en la interacció entre residents que generalment no comparteixen el mateix cercle social, un augment de la seva sensació de seguretat al poder parlar sobre temàtiques que dominaven i, fins i tot, una reconnexió amb l'entorn per part del residents que presenten estadis  inicials de processos neurodegeneratius. Tots els participants van manifestar un especial interès en continuar assistint a aquest programa.

A partir d’aquí, i veient els beneficis que podia aportar això als nostres residents, es va valorar seguir fent aquestes trobades cada tres setmanes en forma de taller per poder treballar entre altres coses, la reminiscència. 

La  teràpia, feta en aquest cas a través de la visualització de fotografies antigues del poble i de la seva gent, permet activar el passat personal dels residents. D’aquesta manera es pot reconnectar amb els records i la història personal de cadascun dels participants, treballant la memòria autobiogràfica i remota, i centrant el record en aspectes personals dels esdeveniments viscuts. A part, permet promoure la integració personal, millora l’estat afectiu i aporta beneficis en l’àmbit funcional i cognitiu. 

Es farà una valoració del projecte a finals d’any per veure si s’han aconseguit els objectius previstos. 

Enllaç facebook "Tu no ets de Malgrat si no.....": https://www.facebook.com/groups/264741447050552/permalink/1113837038807651/ 

Enllaç Arxiu Municipal de Malgrat: https://ammm.ajmalgrat.cat/

  • Taller de reminiscència
  • Taller de reminiscència
  • Taller de reminiscència