Trabaja con nosotros

Psicoteràpia de grup

29/01/2018

L’any passat es va iniciar el taller de teràpia de grup amb l’objectiu de crear un espai on els residents poguessin compartir preocupacions i a on es pogués potenciar el llaç social. Inicialment la psicoteràpia de grup es plantejava temporal però després de mig any s’ha decidit seguir amb el grup.

El grup està format per uns dotze participants sense deteriorament cognitiu o amb deteriorament cognitiu lleu.

Unes de les característiques principals dels participants és la predisposició a participar en un treball compartit que requereix tolerància, compromís i interès a escoltar “l’altre”.

Vam començar amb una dinàmica de grup presentant-nos. Dient el nom, i explicant el que volgués cadascú prenen un rol actiu i expressant inquietuds o interessos comuns.  Gradualment s’ha anat afegint més dades de cadascú, aprofitant aquesta informació per utilitzar-la per a una dinàmica de grup amb l’objectiu de conèixer-se entre ells. Alguna d’aquestes dades s’intenten recordar durant les següents sessions per cadascú dels membres, sempre amb ajut i de manera lúdica.

Paral·lelament, s’intercala en cada sessió grupal diferents activitats: lectura de contes amb metàfora, exercicis d’imaginació guiada i visualitzacions, i una ronda de preguntes sobre diferents aspectes com història de vida, emocionals i espirituals.

Cal assenyalar que en aquesta etapa de vida les seqüeles d’accidents cerebrals vasculars, els dols, conflictes familiars, falta de comprensió dels propis símptomes i quasi sempre la soledat, han provocat a l’ancià a sumir-se en el dolor i aïllament.  Per aquest motiu la possibilitat d’expressar les emocions, l’interès pels altres ajuden a flexibilitzar posicions narcisistes i evitar restar centrats en si mateixos, per això són una important alternativa que posa en relleu la importància del llaç social.

L’objectiu de la psicoteràpia de grup és el d’alleugerar les preocupacions, aprendre sobre un mateix i entendre com són compresos pels altres amb l’ajuda d’un guia, convertint aquesta interacció amb un mètode potent de canvi i creixement.

Segons Erikson en aquesta etapa la persona se situa en l’últim període de vida enfrontant-se al dilema de la integritat (un fort sentit vital i preparada per deixar aquest món) versus desesperança (crisis no superades el que comporta persones no preparades per morir).

Aquest espai grupal és altament valorat pels participants. A partir del treball realitzat en aquest grup ha augmentat la comprensió sobre diferents problemàtiques i dubtes, i el que és més important s’ha construït un espai propi, una identitat de grup, un “nosaltres”, que ajuda al participant a sentir que forma part d’un conjunt més gran.

Ester Mercader

Psicològa