Activitats

  • Centenari Gna Berta
  • Deixar la llar
  • 12 senyals per detectar la sobrecàrrega del cuidador
  • Beneficis de les sortides amb els residents