Activitats

  • Centenari Gna Berta
  • Persones grans amb mobilitat reduïda: crosses, bastó o caminador?
  • Mobiliari adequat a les necessitats de la gent gran