Trabaja con nosotros

Alzheimer i altres demències

A la Residència Nazaret cuidem de la persona que pateix alzheimer o altres tipus de demència en totes les seves dimensions: física, cognitiva, emocional i espiritual.

Les demències afecten el funcionament del cervell i són incurables però hi ha tractaments farmacològics i teràpies que poden retardar la seva evolució. Tot i que hi ha molts símptomes, la majoria de les persones pateixen confusió, desorientació en llocs coneguts, una pèrdua de memòria que afecta les activitats de la vida diària i canvis en el seu comportament.

Sabem que tenir un familiar o persona estimada amb demència avançada o malaltia d'Alzheimer és una situació difícil. Per això, a més d'oferir atenció especialitzada a la persona que pateix la malaltia, acompanyem psicològica, emocional i espiritualment a la família.

Actuacions relacionades

  • Valoració inicial global per part de l'equip mèdic-assistencial.
  • Pla terapèutic personalitzat i seguiment periòdic.
  • Acompanyament en les activitats de la vida diària, per tal de mantenir i promoure la seva autonomia.
  • Teràpies d'estimulació cognitiva: memòria, relaxació, musicoteràpia,...
  • Sessions d'estimulació sensorial: aromateràpia, fototeràpia.
  • Estimulació psicomotriu.
  • Treball dels problemes de conducta.
  • Activitats d'oci i socialització.
  • Atenció emocional, psicològica i espiritual al resident i a la família.
  • Espais tranquils, segurs i adaptats per a problemes de deambulació i per a la relaxació de la persona.
També tenim cura de les persones grans amb demències de caràcter lleu i estem atents a possibles indicis de principi de deteriorament cognitiu.