Trabaja con nosotros

Alt nivell de dependència

A la Residència Nazaret comptem amb un equip professional multidisciplinari preparat per atendre residents amb un alt nivell de dependència física o intel·lectual.

Basant-nos en el model d'atenció centrat en la persona, cuidem el resident amb dependència a partir de les seves capacitats i no de les seves limitacions, amb el màxim respecte i sensibilitat a la seva dignitat i llibertat.

Els nostres objectius són acompanyar i ajudar en l'exercici de les activitats de la vida diària, mantenir i millorar l'autonomia dins de les possibilitats de la persona i promoure els llaços afectius i de socialització amb la família i la comunitat del centre.

Actuacions relacionades

 • Valoració inicial global.
 • Pla terapèutic personalitzat.
 • Seguiment mèdic periòdic.
 • Seguiment diari de l'equip d'infermeria.
 • Cura i higiene personal diaris.
 • Acompanyament en els menjars.
 • Assessoria sobre ajudes tècniques.
 • Assessoria i suport de gestions com la de la sol·licitud de dependència i sol·licitud per a valoració del grau de discapacitat.
 • Si és possible per a la persona, ajuda en la realització d'activitats de la vida diària, per tal de mantenir i promoure la seva autonomia.
 • Manteniment i estimulació de la capacitat cognitiva.
 • Activitats específiques per a la integració en la vida social del centre.
 • Instal·lacions accessibles i modernes, preparades per facilitar l'autonomia.
També cuidem de la gent gran amb un nivell de dependència lleu o moderat i treballem perquè gaudeixin de la major autonomia i independència possible.