Trabaja con nosotros

La importància de l’acollida al centre residencial

Resident amb la seva família
El nostre objectiu és vetllar per la salut, tant física com emocional i espiritual, dels nostres residents des del primer moment.

L’equip de treballadors/ores de la Residència Nazaret treballem per trencar aquests estereotips. Treballem l’acollida d’una forma acurada perquè el canvi d’abandonar la vida que s’havia viscut fins ara per una nova etapa sigui el menys dolorós possible.

1ª etapa: el preingrés a la Residència

L’acollida al centre residencial comença en el preingrés, aquest és el moment on les famílies decideixen contactar al Centre per a sol·licitar informació o s’hi acosten per a visitar-lo. Des del nostre equip recomanem fer partícip al futur resident de tot aquest procés, tenir en compte la seva pròpia voluntat i l’opinió del centre ajudarà a eliminar el sentiment d’abandonament i reforçarà l’autoestima.

En aquesta etapa l’objectiu principal  és obtenir un feedback d’informació entre la residència i la família/resident. Des del departament de treball social es treballa per oferir tota la informació necessària i resoldre tots els dubtes que el futur resident o els seus familiars puguin tenir. De la mateixa manera, és el moment on aprofitem per a conèixer al futur resident, saber quines són les seves limitacions físiques, els seus gustos, preferències, etc. Tota la informació que ens ajudi a preparar el moment de l’ingrés de la forma més personalitzada possible.

Sempre que la pandèmia ho permeti, es faran visites informatives al Centre, on es coneixeran les instal·lacions de primera mà, els serveis i part de l’equip i futurs companys i companyes.

2ª etapa: l'ingrés a la Residència

Seguidament, la següent etapa es coneix com l’ingrés. Aquell moment on la persona, generalment acompanyada dels seus familiars, acudeix al Centre per a quedar-s’hi. Partim de la base que cada persona és fruit de les seves vivències i, per tant, no comença a escriure una nova història de vida sinó un nou episodi on segueix formant part d’una família, els seus records, etc. Per aquest motiu treballem aquesta etapa des d’una perspectiva multidisciplinària enfocada en oferir una atenció integral a totes les dimensions que conformen la persona.

3ª etapa: l'adaptació a la Residència

Ja al Centre continuem treballant l’acompanyament, anomenem a aquesta fase l’adaptació. Engloba aproximadament els 3 primers mesos de l’estada de la persona al centre residencial, encara que la temporalitat pot variar en cada individu. L’usuari treballa per a conèixer el Centre, adaptar-se a les noves rutines i horaris, la recerca de les activitats que més li agradin i inclús s'estableixen les primeres relacions de convivència i confiança amb els companys i els treballadors. Tanmateix, els professionals del Centre comencen a conèixer a la persona en profunditat, aquest aprenentatge oferirà un tracte individual per a cada resident que el faci sentir còmode. L’equip tècnic, en especial, es reunirà per elaborar un Pla Interdisciplinari d’Atenció Individual. Aquest procés agruparà avaluacions dels tècnics del Centre, informació destacable sobre el resident i objectius i recomanacions que donaran forma a un full de ruta per satisfer les necessitats dels avis i àvies i oferir-los una atenció personalitzada.

4ª etapa: la integració a la Residència

Per a finalitzar, l’última fase es coneix com la integració. Si totes les etapes anteriors s’han desenvolupat de forma correcta conjuntament entre el resident, la família i la residència el resultat serà una bona integració. El resident haurà establert vincles forts de confiança que el faran sentir com a casa. La família, si és el cas, s’haurà adaptat al ritme residencial i al seu nou rol de cuidador afectiu i no assistencial. Pel que fa a l’equip se seguirà realitzant una valoració periòdica on s’avaluarà l’estat actual, si s’han assolit els objectius proposats o no i se n’establiran de nous.

Els centres residencials encara són tabú per a moltes persones. Els estigmes socials negatius fan que els ingressos residencials produeixin molta angoixa. A la Residència Nazaret el nostre objectiu és minimitzar aquest patiment oferint un procés d’acollida interdisciplinari i individualitzat.

Servei de Treball Social de la Residència Nazaret

Referències consultades

  • Arrázola, F. J. L. (1999). El proceso de adaptación en centros residenciales para personas mayores. Revista española de geriatría y gerontología: Organo oficial de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 34(2), 105-112.
  • Arrázola, F. J. L., Inza, B., & Hernández, C. (2007). El papel de la familia en el proceso de atención a personas mayores en centros sociosanitarios. Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria= Revista de servicios sociales, (41), 129-144.
  • Tabueña Lafarga, M. (2013). Les persones grans: atenció i protecció. Les persones grans: attenció i protecció, 357-374.