Trabaja con nosotros

Exercici físic i la seva importància en les persones grans

A la Residència Nazaret es duen a terme activitats adreçades al benestar dels/de les nostres residents. Una d’elles és la gimnàstica i la rehabilitació, on l’exercici físic té un paper principal dins d’aquestes activitats.

El nostre equip de fisioteràpia vetlla perquè a través de l’exercici físic es pugui millorar i/o mantenir la qualitat de vida de les persones grans que viuen al nostre Centre.

Beneficis de l'exercici físic per a la gent gran

Està demostrat científicament que l’exercici físic té com a benefici el manteniment o millora de les següents funcions:

 • Musculo-esquelètica
 • Osteo-articular
 • Cardiocirculatòria
 • Respiratòria
 • Endocrino-metabòlica
 • Immunològica
 • Psico-neurològica
 • Ajuda a prevenir l’osteoporosis i les fractures  
 • Incrementa  i conserva la funció cognitiva, i protegeix davant el risc de desenvolupar demència o Alzheimer

D’altra banda les conseqüències o riscos de no realitzar exercici físic de forma regular, poden ser l'inici precoç i el desenvolupament de les principals malalties cardiovasculars, i l'augment del risc de caigudes.

De manera indirecta, la pràctica regular de l’exercici físic té efectes beneficiosos en la majoria de les persones grans, sinó en totes contribuint i millorant la seva funcionalitat, el qual és sinònim d’una millora de la salut, millor resposta adaptativa i resistència davant una malaltia.

L’exercici físic afavoreix la cohesió i integració social de la persona gran que en el moment d’ingrés a la Residència ajuda en les creacions de les relacions interpersonals amb la resta de residents, personal tècnic, etc.

En l’actualitat un dels principals riscos de la salut de la gent gran és l’obesitat a causa de la immobilitat. La gimnàstica que es realitza diàriament al centre ajuda a combatre aquesta problemàtica, ja que l’exercici físic és la millor eina per a combatre la síndrome d’immobilitat.

La pràctica constant de l’exercici físic millora la condició física dels adults que la practiquen. La qual cosa ajuda a prevenir la manca d’equilibri, ja que és un factor de risc per les caigudes que es veu afectat  per la progressiva pèrdua de la funció sensoriomotora ocasionada per l’increment de l’ edat.

Dèficits en la propiocepció, visió sentit vestibular, funció muscular i temps de reacció  contribueixen a un desordre de l’equilibri provocant que es puguin produir caigudes fortuïtes, que sovint, amb persones d’edat avançada, poden provocar conseqüències greus per la seva salut.

A continuació deixem unes pautes d’exercici físic per a persones grans:

 • Exercici aeròbic: mínim cinc dies a la setmana amb una intensitat moderada, amb una duració d’entre 30-60 minuts al dia 
 • Exercici de força: dos dies a la setmana, de manera no consecutiva amb intensitat moderada, on es realitzin entre 8-10 exercicis amb 10-15 repeticions cada exercici. Sempre amb exercicis que es puguin realitzar en progressió.
 • Exercicis de flexibilitat: dos dies a la setmana estiraments de grups musculars.

Servei de fisioteràpia de la Residència Nazaret

Bibliografia

 • Aparicio García-Molina, V. A., Carbonell-Baeza, A., & Delgado Fernández, M. (2010). Beneficios de la actividad física en personas mayores.
 • American College of Sports Medicine. (2013). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. Lippincott Williams & Wilkins.