Trabaja con nosotros

Beneficis del taller de cuina en la gent gran

Resident amb la seva elaboració
El taller de cuina consisteix a dur a terme una recepta íntegrament connectant els sentits, la creativitat i la comunicació

Aquest taller sorgeix de la necessitat de crear una activitat que fos significativa per als residents i que hagués format part de la seva vida quotidiana.
 
Gràcies a les històries de vida dels nostres residents detectem que molts d’ells feien tasques de cuina durant gran part de la seva vida, tant per necessitat com per interès personal.  

La preparació per la seva elaboració, l'elecció d'ingredients i la  seva execució són els passos per a la realització del taller.

Abans, però, es demana al servei de cuina del Centre els ingredients necessaris i, un cop servits, es lliuren a la unitat corresponent. Els residents, amb l'assessorament de l’Animadora Sociocultural, realitzen els passos necessaris per a elaborar la recepta escollida. Com a recompensa els participants poden degustar el treball amb la resta de companys i companyes de la Residència. 

El resultat final és per llepar-se els dits! 

D’altra banda, el taller de cuina serveix per treballar aspectes relacionats amb la salut:

 • Conèixer les propietats dels ingredients que s'utilitzen. 
 • Fomentar la participació en les activitats instrumentals de la vida diària, el sentiment d'autorealització i la presa de decisions en l'execució de la tasca.
 • Estimular la memòria, l'atenció i les funcions executives amb la seqüenciació i la categorització de les receptes. 

Cuinar és una activitat on també fem servir les mans en tot moment. En aquest taller pretenem augmentar l'agilitat de les articulacions, sent aquest un dels problemes més comuns de la gent gran. 
Tasques com preparar els ingredients, subjectar els coberts, organitzar els plats, tallar, trossejar i modelar una massa entre d'altres, poden afavorir a l'articulació manual de manera extraordinària.  
En definitiva, dur a terme activitats és molt important, però sobretot la cuina pot ser una alternativa molt beneficiosa per tots els avantatges que ofereix.  

Beneficis del taller de cuina: 

 • Fomenta la creativitat i la motivació, generant un excel·lent estat d'ànim.

 • Permet la integració social, reduint l'aïllament i estimulant les seves habilitats socials, ja que  es realitza en grup. 

 • Millora l'autoestima, la confiança i seguretat en si mateix, gràcies a la satisfacció de complir objectius. 

 • Estimula les funcions cognitives a través de l'ús de l'atenció, la memòria, la planificació i la concentració al moment de preparar un menjar. 

 • Exercita la coordinació visual i els moviments de les mans. 

 • És una divertida manera de mantenir-se entretinguts. 

 • Treballa les mesures higièniques. 

 • Prendre consciència sobre els aliments i les seves propietats. 

A més a més, l'acte de menjar comporta una concepció mental que permet l'activació de records i, al mateix temps, el desencadenament d'emocions i sentiments. Aquesta situació s'exacerba en les persones grans, ja que presenten una sensació d'afecte o inclinació a etapes del passat, amb efecte positiu des d'una mirada psicològica i social, entre altres temes, de la manera en què s'alimentaven i de la comparació que poden realitzar respecte a com consumeixen els seus aliments en l’actualitat. L’elaboració de preparacions culinàries també pot ser considerada una expressió d'afecte. 

Com afirma el psicòleg Raúl Carvajal, creador, juntament amb el seu col·lega Sergio Sepúlveda, d'un taller de “cocinoteràpia”: "Cuinar és una activitat terapèutica en si mateixa" -defineix Carvajal- "És una experiència que busca unir l'acte de cuinar amb un espai de reflexió, vinculant diverses temàtiques amb les accions implicades en la preparació dels aliments". L'objectiu apunta, és "connectar els sentits, la creativitat i la comunicació". 

Servei d'Animació de la Residència Nazaret

 

REFERÈNCIES CONSULTADES: 

 • Ledesma, I. J. (2015). Sarcopenia y desempeño ocupacional de las actividades básicas de la vida diaria en mayores institucionalizados. 

 • Troncoso-Pantoja, C. & al. (2019). Significado emocional de la alimentación en personas mayores. Recuperado de https://bit.ly/36ErZ17 

 • Les activitats significatives com a eina potenciadora dins del Model d’Atenció Centrada en la Persona 14ns. Premis ACRA, Millora de la qualitat en l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal.