Trabaja con nosotros

Activitats

  • Planificar la vellesa en família (I)
  • Gent gran connectada
  • Prevenir el deteriorament cognitiu (III): activitat física, alimentació i relacions socials