Trabaja con nosotros

Atenció espiritual i religiosa

Aquest servei forma part de l’assistència integral que el Centre ofereix, donat que és un dels drets dels usuaris.

L’objectiu d’aquest servei, segons el Pla de Pastoral de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, és “ser bona noticia de l’amor misericordiós de Déu a la persona, per tal d’alleujar­li el dolor, tot sembrant la pau al seu cor” i així ajudar­lo a viure amb esperança.

L’Equip de Pastoral vetlla per tal que l’atenció humana i espiritual sigui adequada, i respongui a la confessió religiosa de cada usuari.

Es procura una actitud de proximitat, amistat i companyia, tant al usuaris com als seus familiars, de manera especial en els moments delicats.

Aquest servei ofereix:

 • La visita
 • Escolta
 • Acompanyament pastoral
 • Consulta
 • Celebració d’actes religiosos: comunió, pregàries, benediccions...
 • Celebracions del culte: missa, celebració de la Paraula i altres celebracions.

Responsable del servei

Hna. Encarna Fuente
Telèfon: 93 761 99 00
pastoral.naza@irsjg.org
Ubicació del despatx: planta ­1

Si desitgeu rebre els nostres serveis, ho podeu demanar a través del personal d’infermeria o a nosaltres mateixos.

Horaris de les celebracions religioses

Misses:

 • De dilluns a divendres a les 7:30 h
 • Dissabte a les 19:30 h
 • Diumenges i festius a les 11:00 h

Celebració de la Paraula:

 • De dilluns a dissabte a les 11:45 h
 • Diumenges a les 10:00 h

Rosari: de dilluns a dissabte a les 12:15 h

Què fa el Servei de Pastoral?

El nostre Servei de Pastoral se centra en l'acció evangelitzadora d'acompanyar les persones ingressades, les famílies i els col∙laboradors, oferint amb la paraula, la celebració i el testimoni, la bona Notícia de l'Amor Misericordiós de Déu, tal i com ho feia Jesús i la nostra Mare Fundadora Maria Gay Tibau, sempre des del respecte a les creences i els valors de cadascú.

Si la persona és creient, tractem de posar­la en contacte amb la seva dimensió de fe, perquè estem convençuts que la fe en Jesucrist és una font de salut i de vida.

Oferim a tothom un acompanyament humà i espiritual aportant­li la nostra ajuda per tal que afronti amb esperança els interrogants de la vida que es posen de manifest en el moment que estan vivint (de malaltia, de vellesa...). Des de l'Àrea de Pastoral també oferim als nostres usuaris, a les seves famílies i als col∙laboradors els següents serveis:

Evangelització i humanització:

 • Trobades amb el usuaris i la seva família
 • Acompanyament personalitzat
 • Relació d'ajuda
 • Activitats en grup
 • Atenció de les necessitats i demandes espirituals dels treballadors, voluntaris, benefactors del centre i de les famílies dels residents

Celebració de la Fe i dels Sagraments:

 • Pregària i reflexió
 • Catequesi
 • Celebració de la Fe  
 • Celebració dels sagraments propis d'aquesta etapa de la vida: Eucaristia, Reconciliació, Unció dels malalts, Viàtic.

Celebració de la vida

 • Relació amistosa
 • Tendresa
 • Tancament de processos
 • ...