Trabaja con nosotros

Teràpia Ocupacional, el nou servei de la Residència Nazaret.

20/02/2014

Des del passat mes de gener la Residència Nazaret ha incorporat la figura del terapeuta ocupacional.

De bon matí puja a les habitacions per tal de treballar amb els residents que així ho requereixin. Donar pautes, explicar tècniques compensatòries, entrenar moviments, entre altres activitats són  dirigides i supervisades per la terapeuta per tal de millorar o mantenir les capacitats funcionals de l’usuari.  Sempre es treballa de manera individual i adaptant-se a les necessitats de cada resident. El principal objectiu és aconseguir que el resident sigui capaç de realitzar les activitats bàsiques de la vida diària d’una manera el més autònoma possible.

Que és la teràpia Ocupacional?

La Teràpia Ocupacional és l'ús terapèutic de les activitats d'autocura, treball i oci per incrementar la independència funcional, augmentar el desenvolupament i prevenir la incapacitat, per tal d’assolir la màxima independència i augmentar la qualitat de vida de la persona.

Un dels principals objectius és la reeducació d'activitats de la vida diària (AVD), es porta a terme dins l’habitació de l’usuari i la terapeuta ocupacional és la professional que dóna instruccions en l'ús d'ajudes tècniques (caminadors, bastons, cadira de rodes..), proposa exercicis d'economia articular i es realitza entrenament d'accions ( vestir-se, pentinar-se, dutxar-se, etc). Treballa amb el resident per poder adaptar l'entorn immediat, desenvolupar tècniques compensatòries, entrenar la realització de transferències (com seure’s o aixecar-se de la cadira, del llit...), aconseguir bon control postural en decúbits (posició del cos posat sobre un pla horitzontal, és a dir, enllitat) , establir rutines i generalitzar seqüències d'acció  a través de diferents tècniques.

També la terapeuta es l’encarregada de promoure l’estimulació cognitiva, millorar l’atenció, entrenar i millorar la memòria, potenciar la capacitat de planificació i resolució de problemes així com també incidir sobre les habilitats socials. Reeducar i / o mantenir les praxis (sistema de moviments coordinats per tal de realitzar una acció), potenciar el coneixement del propi cos i millorar o mantenir l'habilitat óculo – motriu (ull-moviment) del resident. Sense oblidar l'àrea d'animació sociocultural on es realitzen les activitats més lúdiques del centre.

La Teràpia ocupacional és una eina essencial per tal de desenvolupar, millorar o restaurar el nivell mes gran d'autonomia de l'individu tant en l’ àmbit  físic com cognitiu.