Suspensió de sortides de curta durada a l'exterior

15/07/2020

La Generalitat de Catalunya ha informat, mitjançant una nota de premsa publicada al seu web, que els Departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies posaran en marxa mesures de seguretat addicionals per protegir les residències de gent gran de la pandèmia de la Covid-19.

Atesa l'evolució de la pandèmia en diferents punts del territori català, els dos Departaments han près la decisió de suspendre les sortides de curta durada dels/de les residents a l'exterior de les residències.

Estem a l'espera de rebre un document oficial amb les mesures però avancem la informació de la nota de premsa atès que, en principi, la seva posada en marxa és demà dijous. 

Tipus de sortides que se suspenen

  • Passejos.
  • Curta durada (sortides autònomes per part dels residents o acompanyades per familiars o cuidadors).
  • Caps de setmana.
  • Inferiors a tres setmanes.

En casos excepcionals i a consideració de la direcció dels centres i d’acord amb les característiques i situació del resident, s’autoritzaran les sortides de curta durada tot i que la recomanació és evitar-les.

Sortides que es mantenen

  • Sortides superiors a tres setmanes.

Requeriran de:

  • Aplicació, a la tornada, de mesures de protecció com si es tractés d’un nou ingrés (PCR i aïllament de 10 dies).
  • Aquestes sortides acordades amb els familiars requeriran de la signatura d’un document de declaració responsable del resident o del familiar.
  • El Centre haurà d'informar de les mesures de protecció que han de seguir durant aquest període, amb l’objectiu de protegir a la persona resident.

Visites de familiars

Per recuperar i reforçar els vincles familiars i socials es mantindran les visites a la residència. Tot i així la direcció del centre podrà adaptar o suspendre aquestes visites en funció de la situació epidemiològica definida per l’autoritat sanitària, i prèvia informació als responsables sanitaris i a les famílies.

En cas que es publiqui una instrucció, protocol o decret llei amb relació a les noves mesures de seguretat us n'informarem. 

Informació original