Informació sobre el coronavirus en l’àmbit dels serveis per a la gent gran

10/03/2020
Coronavirus SARS-CoV-2

La nostra prioritat és protegir la gent gran dels nostres serveis

El nou coronavirus que ha estat denominat SARS-CoV-2 (síndrome agut respiratori sever), causes diverses manifestacions clíniques englobades en el terme COVID-19, que inclouen quadres respiratoris que varien des del refredat comú fins a quadre de pneumònia greu amb síndrome de destret respiratori, xoc sèptic i fallada multiorgànica. La majoria dels casos, aproximadament el 80%, de COVID-19 són quadres lleus.

Al tractar-se d’una malaltia transmissible s’han d’extremar les mesures de precaució, per aquest motiu el Departament de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies recomanen que qualsevol persones que tingui febre o símptomes respiratoris i hagin viatjat a zones de risc per coronavirus no visitin les residències de Catalunya.

Entre d’altres mesures, també es recomana regular el nombre de visites dels familiars i, en cas de fer-ho, rentar-se les mans a l’entrada i a la sortida, a la recepció teniu gel hidroalcohòlic i instruccions.

A més, es recomana als usuaris de centres de dia que presentin símptomes respiratoris que no hi vagin.

Entre d’altres mesures, s’ha acordat fer un control del registre de visites a cada residència, una acció encaminada a facilitar i agilitzar el seguiment de contactes en cas de possibles casos positius per coronavirus, així doncs, cal identificar-se a la recepció en arribar.

Salut recorda les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de protecció individual enfront de malalties respiratòries:

  • Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Evitar el contacte estret amb persones que mostris signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
  • Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
  • Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense netejar-los degudament.
  • No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a l’Estat, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.
En cas de qualsevol dubte, cal trucar al 061 Salut Respon o consultar el web Canal Salut: canalsalut.gencat.cat