Finalitza la segona fase de remodelació de les cambres de bany

12/01/2020

La residencia Nazaret finalitza  les obres de remodelació dels banys d’una part de les habitacions dels residents. En total han estat 18 banys que s’afegeixen a la mateixa quantitat que en una primera fase es van remodelar l’any 2018.  Seguint amb el seu pla de millora el Centre ha realitzat una important inversió econòmica per poder adequar aquestes estances a les noves necessitats actuals, amb una millor distribució de l’espai i amb noves ajudes tècniques. Amb aquesta millora es pretén augmentar l’autonomia i mobilitat del resident així com facilitar la tasca del personal cuidador.