Trabaja con nosotros

El paper del treball social en les residències de la gent gran

Treballadora Social de la Residència Nazaret

En un context en constant evolució en el que les necessitats i demandes de la població gran són cada vegada més diverses, la figura del treballador/a social en les residències de gent gran emergeix com un element essencial per a la promoció del benestar i la qualitat de vida dels residents i les seves famílies.

Els professionals del treball social exerceixen un paper integral en aquests entorns, centrats en comprendre i abordar les diverses necessitats emocionals i socials dels residents i les seves famílies. La seva tasca se centra en establir un entorn que afavoreixi la participació activa i promogui una cultura de suport mutu.

Les funcions del o la treballadora social abasten diverses àrees, com l'avaluació constant de les necessitats dels residents o l'assistència en la resolució de qüestions relacionades amb les dinàmiques socials i familiars. A més, col·laboren estretament amb altres professionals de la salut i el benestar per assegurar una atenció integral i coordinada.

L'objectiu principal d'aquests professionals és crear un entorn que fomenti la independència i la qualitat de vida dels residents. Transmetent-los coneixements sobre els recursos d’atenció a la gent gran, i dotar-los d’eines per garantir-los l’accés. 
Mitjançant el treball comunitari i la promoció de l'empoderament dels residents, els treballadors socials contribueixen a consolidar una atmosfera que valora la diversitat i la inclusió social.

La presència del professional del treball social en les residències de gent gran emergeix com un element crucial que connecta les necessitats individuals dels residents amb les dinàmiques més àmplies de la comunitat. Mitjançant una aproximació integral i enfocada a proporcionar atenció al benestar, aquests experts contribueixen a abordar les necessitats específiques de cada individu des de la primera entrevista i el seguiment del cas durant la seva estada als serveis, fins a la seva etapa final de vida. Col·laborant a la creació d'un ambient que promogui la dignitat, la inclusió i el benestar de la població de gent gran en les residències.