Trabaja con nosotros

Dia internacional de la gent gran: contra la discriminació per edat

Dia internacional de la gent gran: contra la discriminació per edat

L'1 d'octubre de cada any se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran. Enguany, aquesta Diada té com a objectiu la conscienciació sobre la discriminació d'aquest sector de la població.

La discriminació de la gent gran

La discriminació per envelliment forma part de la nostra societat. En general no en som conscients perquè forma part de la visió social que tenim al voltant de l'envelliment i les persones grans.  És freqüent i perjudicial: afecta la salut, el benestar i limita el potencial de la gent gran. A més, té un fort component de marginació social que s'expressa de diferents maneres:

  • Econòmica i laboralment. Sovint, a la gent gran se l'exclou del mercat laboral només per raó d'edat. Moltes persones consideren, tot i que aquesta visió afortunadament va canviant, que a partir de la jubilació comença la vellesa i les persones deixen de contribuir a la societat.
  • Ciutats i serveis. Les grans ciutats i els serveis, tant públics com privats, sovint no estan ben adaptats a les necessitats de les persones grans. En aquest sentit, l'any 2007 l'OMS va presentar la primera guia sobre ciutats "Amigues de la gent gran". Algunes de les recomanacions que es fan en aquesta guia tenen a veure amb el subministrament d'informació i altres serveis de manera amigable i personalitzada, transport públic ben adaptat i segur, amb seients reservats, suficients banys públics accessibles a les persones amb algun tipus de discapacitat, etc.
  • Representació als mitjans.  Els mitjans de comunicació acostumen a representar les persones grans com a fràgils o dependents i sovint els reportatges i notícies que mostren la visió oposada se centren en persones grans que fan coses considerades com a "excepcionals" en aquesta etapa de la vida. S'exalten, a més, la joventut i la seva bellesa tot i que en aquest sentit també es van produint canvis.
  • Maltracte. Aquest és un problema molt important i sovint invisible per a la societat. El maltracte a la gent gran pren moltes formes: ser tractats com a nens, no tenir en compte la seva opinió, no disposar dels seus ingressos lliurement, etc. Recentment s'han posat en marxa programes de conscienciació adreçats a la societat en general, a les pròpies persones grans i als professionals que treballen amb elles i que poden detectar situacions de maltracte.
  • Estereotips positius i negatius. Aquests tenen a veure amb el tracte i la percepció de la gent gran per part de la societat. Es tracta d'una deformació de la realitat.
Cal treballar per acabar amb la discriminació de la gent gran per garantir els seus drets i gaudir de la seva important contribució a la vida social, cultural, política i econòmica.

Estereotips negatius. Idees falses al voltant de l'envelliment

Sovint pensem en l'envelliment sota el prisma dels estereotips, alguns negatius i d'altres positius. Aquesta percepció desviada de la realitat genera incomprensió sobre aquesta etapa de la vida.

Alguns dels estereotips negatius més comuns són la malaltia i pèrdua de capacitats físiques i mentals, la falta d'autonomia personal i/o dependència, la poca productivitat o càrrega per a la societat i la idea de que les persones grans no són belles (una construcció social que pot modificar-se).

Aquesta visió social negativa de la vellesa afecta les actituds de les persones envers la gent gran i també la seva pròpia auto-percepció. Cal tenir en compte que cada persona és diferent i existeixen moltes maneres d'envellir relacionades amb factors socials, culturals i personals.

L'eliminació d'estereotips passa per conèixer la realitat dels nostres grans, per entendre aquesta etapa de la vida i aconseguir un major respecte per aquestes persones.

Contribució de les Residències de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona a la sensibilització contra la discriminació

Per tal de contribuir a la conscienciació i difondre aquesta jornada, a les residències de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona aquesta setmana celebrem un seguit d'activitats amb els nostres residents, treballadors, voluntaris i familiars:

Recomanem...