Trabaja con nosotros

Iniciem nous tallers grupals

15/05/2017

El servei de psicologia juntament amb el de teràpia ocupacional han iniciat una sèrie de nous tallers encaminats tant als residents més autònoms com els que presenten un grau cognitiu sever.

Aquests nous tallers grupals es fan cada dimarts a la sala d’activitats i es divideixen en dos grups. Un pels residents que fan vida a la planta i presenten un grau de compromís cognitiu importat, en el qual es busca que per mitjà del canvi d’espai i de l’estimulació dels sentits visual i auditiu, treballar en diferents aspectes de les funcions cognitives com la memòria, el llenguatge, l’atenció i a l’hora es fa ús de la "música per despertar" per poder estimular l’estat d’ànim.

L’altre, en el que es realitza psicoteràpia de grup per les persones més autònoms, es pretén que amb aquest mètode potent de canvi i creixement el grup de persones es reuneixi per compartir les seves inquietuds i interessos comuns. L’objectiu és el d’alleugerar les preocupacions, aprendre sobre ells mateixos i entendre com són compresos pels altres amb l’ajuda d’un guia.

Tanmateix els divendres s’ha creat un taller d’oci en el qual s’ajunten els dos grups a la recerca de potenciar els talents i aficions dels residents, brindant un espai d’esbarjo per mitjà de jocs, música i activitats lúdiques.