Trabaja con nosotros

Força, lluita i inspiració en el Dia Internacional de la Dona

13/03/2024
Resident gaudint de l'activitat

Hem celebrat el Dia de la Dona, una jornada que no només ens recorda la importància i el valor de les dones en tots els aspectes de la vida, sinó també la seva lluita contínua per la igualtat, la justícia i el reconeixement del seu paper en la societat. En aquesta ocasió especial, volem destacar la notable tasca que realitzen moltes dones que enriqueixen les nostres vides de maneres diverses.

En primer lloc, volem honorar a les germanes de la comunitat de Religioses de Sant Josep de Girona. Aquestes dones exemplars han dedicat les seves vides a servir als altres amb amor, dedicació i altruisme. La seva presència a la comunitat no només és una font d'inspiració, sinó que també representa un pilar de suport per a moltes persones que necessiten ajuda i orientació.

A més, volem reconèixer el treball essencial de les dones que treballen a la Residència Nazaret. Amb la seva dedicació i professionalitat, aquestes dones fan possible el benestar i la qualitat de vida dels residents. El seu compromís amb el servei i la cura dels altres és veritablement admirable i mereix tot el reconeixement i l'agraïment.

A la Residència Nazaret, per celebrar el dia de la dona, hem compartit moments especials com la lectura de poesia i l'intercanvi d'historietes de vida entre les persones residents i totes les professionals de la Residència, honrant les seves vides i reforçant així els llaços de comunitat i solidaritat.

Finalment, no podem deixar de destacar la força i la saviesa de les dones grans que viuen al Centre. Aquestes dones han viscut i experimentat moltes coses al llarg de les seves vides, i la seva presència enriqueix la comunitat amb la seva història, la seva saviesa i el seu amor incondicional. Són un recordatori constant de la importància de valorar i respectar les experiències i les perspectives de les dones de totes les edats.

En aquest Dia de la Dona, celebrem i rendim homenatge a aquestes dones extraordinàries i a totes les dones de tot el món que fan contribucions significatives i inspiradores a les nostres vides i a la societat en general. La seva força, la seva determinació i la seva bondat fan del món un lloc millor per a tots nosaltres.

  • Residents gaudint de l'activitat
  • Residents gaudint de l'activitat
  • Residents gaudint de l'activitat
  • Residents gaudint de l'activitat