Trabaja con nosotros

Modalitats d'estada

Relacionar-se socialment i practicar l'envelliment actiu, descansar els caps de setmana, conservar la màxima independència al domicili o viure en una nova llar assistida són algunes de les necessitats que cobreixen les nostres modalitats d'estada.